Header Ads

 


ชุมพร - สนธิกำลังร่วมกันตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว ณ บ้านพักคนงาน บริษัท นีโอเทค พลายวู๊ด

 ชุมพร -  สนธิกำลังร่วมกันตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว ณ บ้านพักคนงาน บริษัท นีโอเทค พลายวู๊ด

    วันที่  24 ม.ค.66 เวลา 11.00 o. พ.อ.พสิษฐ์ ชาญเลขา รอง ผบ.มทบ.44/รอง ผอ.รมน.จว.ช.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.ปรีชา พูนทอง หน.ฝขว.กอ.รมน.จว.ช.พ.,ร.อ.กอบศักดิ์ นาคหาญ หน.ชรต.403(ช.พ.) พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จว.ช.พ. บูรณาการกำลังร่วมกับ จนท.จัดหางาน จว.ช.พ.,จนท.ฝ่ายปกครอง จว.ช.พ.จนท.ตำรวจภูธร จว.ช.พ.,จนท.ตำรวจ สภ.ละแม ร่วมกันตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว ณ บ้านพักคนงาน บริษัท นีโอเทค พลายวู๊ด เลขที่ 181 ม.8 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร ตรวจสอบพบว่ามีแรงงานต่างด้าวเปิดร้านขายของชำในบริเวณบ้านพักคนงาน ซึ่งถือว่ามีความผิดทำงานนอกเหนือจากสิทธฺิที่จะทำได้ จึงได้ร่วมกันจับกุมตัว 1.นายอาว อู้ อายุ 47 ปี สัญชาติ เมียนมาร์ หนังสือเดินทางเลขที่  CC7454506 ใบอนุญาตทำงานเลขที่ 0085011890171 อนุญาตทำงานประเภทกิจการ ต่อเนื่องการเกษตร

2.นายโซ โม อายุ 51 ปี สัญชาติ เมียนมา หนังสือเดินทางเลขที่ CC7454504 ใบอนุญาตทำงานเลขที่ 0084071088613 อนุญาติทำงานประเภทกิจการ ต่อเนื่องการเกษตร โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดเป็นคนงานต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่จะกระทำได้ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ดำเนินการจัดทำบันทึกจับกุม นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ละแม พร้อมภาพถ่ายและบัญชีของกลางตามเอกสารแนบ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514
ขับเคลื่อนโดย Blogger.