Header Ads

 


บ้านแดน​ "เดิน-วิ่ง เขาหน่อ​ Run For Health 2022" เทศบาลตำบลบ้านแดน

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 น​ ดร.ชุติพร​ เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เขาหน่อ  Run For Health 2022​ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแดง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์​ โดยมี​ นายพิพัฒน์​ เพิ่มกสิกรรม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแดน​ ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรม​ เดิน-วิ่งเขาหน่อ Run​ For Health 2022​ ในครั้งนี้ เพื่อหารายได้นำไปสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้กับโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแดง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ​ ปัจจุบันสังคมของคนไทยเริ่มเปลี่ยนไปจากอดีต ดังจะเห็นได้จากบริบทการทำงาน เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป มีการแข่งขันทั้งทางด้านข่าวสารสารสนเทศและเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมต้องเร่งรีบและแข่งขันตามกลไกเศรษฐกิจ แต่ในความเจริญนั้นก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญหาเศรษฐกิจ และอื่น ๆ โดยที่ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์นั้นไม่ยั่งยืนและพัฒนาขึ้น เพราะร่างกายมนุษย์เสื่อมลงตามกาลเวลา ประกอบกับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น แต่เวลาในการดูแลสุขภาพของตนเองกลับน้อยลง เกิดปัญหาด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนหันไปพึ่งพาสินค้าที่จะทำให้สุขภาพดีจากสื่อต่างๆ เช่น ยาลดความอ้วน น้ำสมุนไพรต่างๆ ซึ่งไม่จำเป็นและมีราคาแพง ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิธีง่าย​ ๆ​ และได้ผลจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีนัก ซึ่งการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและสะดวก เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ร่างกายได้รับแรงกระแทกจากการเดินน้อยมาก การเดินส่งผลดีต่อสุขภาพ ประโยชน์ของการวิ่งเหมือนกับการเดิน ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพกาย หัวใจ กล้ามเนื้อแข็งแรง ลดความเครียด และยังมีผลป้องกันโรคกระดูกพรุน โรคหัวใจ การวิ่งที่ดีต้องมีการฝึกฝน การวิ่งจะเผาผลาญพลังงานมากกว่าการเดิน ประโยชน์ของการวิ่งเหมือนกับการเดินออกกำลังกายแต่ข้อดีของการออกกำลังกายโดยการวิ่งคือใช้เวลาน้อยกว่าและมีผลดีต่อหัวใจมากกว่าการเดิน ข้อเสียของการวิ่งเมื่อเทียบกับการเดินคือมีอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อได้บ่อยกว่าการเดิน แต่ถ้าหากผู้ที่ออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง รู้วิธีการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่งที่ถูกวิธี รู้วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายแล้วนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจแล้วก็จะทำให้บุคคลนั้น ๆ มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี ห่างไกลโรคเรื้อรัง เทศบาลตำบลบ้านแดน​ จึงได้จัดทำกิจกรรม​ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565​ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคและลดความรุนแรงของโรคให้กับผู้ที่สนใจการออกกำลังกายแบบเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ให้มีการดูแลสุขภาพของตนเองที่ดียิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ที่สามารถลดภาวะเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนในตำบลบ้านแดน​ และใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย​กิจกรรม​ เดิน-วิ่ง​ เพิ่มขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของคนเข้าร่วมกิจกรรม และมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้ผู้เข้าร่วมกิจ​กรร​มได้เห็นพัฒนาการของความแข็งแรงของสมรรถภาพทางด้านร่างกายด้วย🐜🐜ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952​🐜🐜
ขับเคลื่อนโดย Blogger.