Header Ads

 


เชียงใหม่ ผาเมือง ร่วมช่วยเหลือผู้ป่วย ผ่านพ้นภาวะวิกฤต

 เชียงใหม่ ผาเมือง ร่วมช่วยเหลือผู้ป่วย ผ่านพ้นภาวะวิกฤต


 ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัดเฮลิคอปเตอร์ทหาร แบบเบลล์ 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับทีมแพทย์สกาย ดอกเตอร์ (Sky Doctor) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 85 ปี ซึ่งมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก มีภาวะหัวใจขาดเลือด จาก โรงพยาบาลฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไปเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันผู้ป่วยถึงทีมแพทย์อย่างปลอดภัยบาท

*********************

ข่าว/ภาพ  ศิระ  วีรตันตยาภรณ์  รายงาน.

0919191969/0919191998


ขับเคลื่อนโดย Blogger.