Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง รับคณะศึกษาดูงาน EXECUTIVE PROGRAM – TOP X รุ่นที่ 1

   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณะจากสภาหอการค้าไทย , สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย , ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการอบรมหลักสูตร EXECUTIVE PROGRAM – TOP X รุ่นที่ 1 ในโอกาสเยี่ยมชมพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อขอรับฟังความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ  เพื่อนำไปเพิ่มพูนความรู้และสามารถสร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจที่ต้องการพัฒนาต่อยอดได้ สามารถแสดงความเชื่อมโยงของแนวคิดใหม่กับ Portfolio ธุรกิจเดิมได้ สามารถนำเสนอกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสมกับแนวคิดที่นำเสนอ และสามารถสร้างสรรค์ Brand Direction ของแนวคิดนั้นๆ ได้

ในการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวข้ามประเทศรายได้ปานกลางไปสู่กลุ่มประเทศที่รายได้สูงนั้น ประเทศไทยต้องพัฒนาผู้ประกอบการที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการที่สร้างมูลค่าและยังต้องสามารถขยายกิจการเหล่านั้นไปยังตลาดโลกได้ และในการพัฒนานั้น ผู้ประกอบการยังต้องมีองค์ประกอบอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น องค์ความรู้ทางธุรกิจที่ทันสมัยและก้าวหน้า การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของตลาดต่างประเทศ และอื่นๆที่เหมาะสม


ทั้งนี้ นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง บรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม  ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ในการนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย


ภาพ/ข่าว : PR LCP

ขับเคลื่อนโดย Blogger.