Header Ads

 


ได้ใจผู้ปฏิบัติ..!!! "กอร.รป.จร"สั่งปรับปรุง คุณภาพอาหารทันที ตำรวจชั้นผู้น้อย ตอบรับขวัญกำลังใจตำรวจทุกนาย

 ได้ใจผู้ปฏิบัติ..!!!

"กอร.รป.จร"สั่งปรับปรุง คุณภาพอาหารทันที  ตำรวจชั้นผู้น้อย ตอบรับขวัญกำลังใจตำรวจทุกนาย


หลังผู้บังคับบัญชารับฟัง จัดอาหารดีมีคุณภาพให้ตามความต้องการของผู้ปฏิบัติ


วันนี้ 17 พ.ย. 65 ที่กองอำนวยการร่วม “รักษาความปลอดภัยและการจราจร”ผู้สื่อข่าว รายงานว่า จากกรณี สื่อโซเชียลได้โพสน์ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติหน้า อารักขาบุคลสำคัญที่มาประชุม ปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจรักษาความปลอดภัยในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022 THAILAND)"นั่งรับประทานอาการกล่อง กับพื้นจนเกิดการวิพากษ์จากโซเชียลในแง่มุมต่างๆสื่อถึงภาพลบ ในเรื่องสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวนายหนึ่งเปิดเผยว่า ทาง กอร.รป.จร.ได้เข้าไปตรวจสอบกรณีดังกล่าวได้ทำงานเชิงรุกพร้อม เปิดระบบรับคำแนะนำเรื่องอาหารสนับสนุน เจ้าหน้าที่ตำรวจในภารกิจ APEC  


โดยหลังจากวันที่ 16 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา กอร.รป.จร ได้รับแจ้งข้อมูลว่า อาหารที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีคุณภาพเท่าทีควร ทาง กอร.รป.จร  จึงได้เร่งประสานงานกับ กอ.ร่วมทุก กอ. เพื่อ รับฟังและปรับปรุง คุณภาพอาหารทันที  จนทำให้ในวันที่ได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้น ทำให้ขวัญกำลังใจของ ผู้ปฏิบัติดีขึ้นตามมา


ตำรวจคนดังกล่าวเปิดเผยต่ออีกว่า"นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ผู้บังคับบัญชารับฟัง และ ทำงานเชิงรุก  จนได้รับคำชมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจรักษาความปลอดภัยในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022 THAILAND)"


ขับเคลื่อนโดย Blogger.