Header Ads

 


💗💗ม.ราชภัฏนครสวรรค์ แถลงข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2562 แจ้งวันฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่เสมือนจริง และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร💗💗

📯📯วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2565 ) เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แถลงข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 โดยมี สื่อมวลชน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดย ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวว่า ด้วยปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ระหว่าง วันที่ 20-27 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะนำบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ที่ สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560- 2562 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. และเวลา 14.00 น. รวมทั้งหมดจำนวน 2 รอบ เป็นจำนวนบัณฑิตทั้งสิ้น 2,772 คน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัย ฯ ได้กำหนดวันฝึกซ้อมย่อย การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่าง วันที่ 16 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมือง) และ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรีและซ้อมใหญ่ เสมือนจริง วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ย่านมทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี🎷🎷☎️☎️ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​☎️☎️
ขับเคลื่อนโดย Blogger.