Header Ads

 


ชลบุรี - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ท่าเรือแหลมฉบัง

   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขอให้ท่าเรือแหลมฉบัง เร่งดำเนินการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามกรอบเวลา และต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลโครงการนี้ 

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สอบถามความคืบหน้าโครงการท่าเรือสีขาวพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง มอบนโยบายให้คณะทำงานฯ มุ่งเน้นให้พื้นที่รับผิดชอบของการท่าเรือฯ ปราศจากสินค้าผิดกฎหมายหรือยาเสพติด ทั้งการลักลอบนำเข้าภายในประเทศ ลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศ และขอให้ปราศจากการละเมิดกฎหมายจราจรทางบก และขอให้ช่วยกันลดปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 ไม่ให้เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 


ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง มีการส่งเสริมและผลักดันการเป็นท่าเรือสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง การทำงานภายใต้ระบบ Eco-efficiency ที่มิได้มุ่งเน้นแค่การแข่งขันทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เร่งพัฒนาพื้นที่ 90 ไร่ สำหรับจอดรถบรรทุก (Truck Parking) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด 

สำหรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของบริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด และเข้าเยี่ยมชมรถบรรทุกอัตโนมัติแบบไร้คนขับ (Autonomous Truck : AT) เข้ามาใช้งาน ซึ่งรถ AT เป็นรถที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าทั้งหมด จึงไม่มีการปล่อยก๊าซ CO2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) และช่วยลดมลภาวะทางเสียงได้เป็นอย่างดี อีกด้วย


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.