Header Ads

 


ธนชาตประกันภัย ลุยแก้จุดเสี่ยงอันตราย 2 ทางแยกในพื้นที่ อบต.นาขอม จ.นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับธนชาตประกันภัย แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกโคกเศรษฐีและสามแยกครูแผน อบต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ติดตั้งป้ายเตือนและไฟกระพริบ เพิ่มระยะการมองเห็นและเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ พร้อมตีเส้นจราจรทำแนวชลอความเร็ว และทำราวกันตกบริเวณสุดทางแยก ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หลังได้รับเสียงสะท้อนจากชุมชนผ่านโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ชี้ปัญหาของถนนสายรองเริ่มมีปริมาณรถมากและวิ่งลงจากภูเขาด้วยความเร็วสูง ก่อนถึงทางแยกไม่มีอุปกรณ์เตือนภัย จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง มั่นใจแผนปรับปรุงถนนครั้งนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ระหว่าง บมจ.ธนชาตประกันภัยและองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และรับมอบอุปกรณ์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนถนนบริเวณสี่แยกโคกเศรษฐีและสามแยกครูแผน พร้อมร่วมกิจกรรมปรับปรุงถนนทั้ง 2 แห่ง ให้มีความปลอดภัย  นายสุวัฒน์  ระดมสุทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสินไหม บมจ.ธนชาตประกันภัย กล่าวว่า ชุมชนนาขอมได้สะท้อนปัญหาจุดเสี่ยงของถนนบริเวณสี่แยกโคกเศรษฐี ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของชุมชนและเป็นถนนสายรองที่เชื่อมผ่านไปยังถนนสายเอเชีย ทำให้มีรถจากนอกพื้นที่สัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่รถต้องลงจากภูเขาทำให้รถวิ่งลงมาด้วยความเร็วสูง แต่สี่แยกดังกล่าวยังขาดอุปกรณ์เตือนภัยทางถนน รวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนยังขาดความระมัดระวัง ทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนบริเวณสามแยกครูแผน เป็นเส้นทางถนนคอนกรีตซึ่งมีต้นไม้ขึ้นเต็มทำให้บังสายตาผู้ใช้รถใช้ถนน มีความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีไหล่ทาง และมีคลองอยู่บริเวณสุดทางแยก แต่ขาดอุปกรณ์เตือนภัย จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งรถที่ขับตกข้างทางและตกคลอง “ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขโดยโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 200,000 บาท เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย บริเวณสี่แยกโคกเศรษฐี ก่อนถึงทางแยกทั้ง 4 ฝั่งได้ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ทางแยกและป้ายหยุดรถ ติดตั้งไฟกระพริบ พร้อมตีเส้นจราจรเป็นแนวชะลอความเร็ว เช่นเดียวกับสามแยกครูแผน ก่อนถึงทางแยกทั้ง 3 ฝั่งได้ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ทางแยกและป้ายหยุดรถ ติดตั้งไฟกระพริบ และติดตั้งราวกันตกถนน ความยาว 8 เมตร บริเวณสุดทางแยก เพื่อป้องกันความเสี่ยงอุบัติเหตุรถตกคลองส่งน้ำ โดยการดำเนินการทั้งหมดได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เชื่อมั่นว่าถนนทั้ง 2 สายของชุมชนนาขอมจะมีความปลอดภัยมากขึ้น” ทั้งนี้ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ยังคงเดินหน้าลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนสายรองอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ได้พื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก 10 ชุมชน สามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารของโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”🛵🛵ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🛵🛵
ขับเคลื่อนโดย Blogger.