Header Ads

 


ปทุมธานี ยิ่งใหญ่ สืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลนครรังสิต กว่า2000คนร่วมงาน

 ปทุมธานี ยิ่งใหญ่ สืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลนครรังสิต กว่า2000คนร่วมงาน


เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่สนามกีฬาฟุตซอลชั่วคราว ด้านข้างโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ในชื่องาน ปทุมนครา ธารานฤมิต สายน้ำ สายชีวิต ทุ่งหลวงรังสิตสุขสวรรค์ โดยมี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานเปิดงาน โดยมี

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี น.ส.ณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย รองประธานสภา อบจ.ปทุมธานี นายชนภัทร นันทกาวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ธัญบุรี นายสมศักดิ์ เกียรติพัฒนาชัย ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ,ละประชาชนที่มาร่วมงานกว่า 2000 คน


สำหรับการจัดงาน ปทุมนครา ธารานฤมิต สายน้ำ สายชีวิต ทุ่งหลวงรังสิตสุขสวรรค์ เป็นการจัดงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของไทย ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี โดยในปัจจุบันชาวไทยยังคง

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง และเชื่อมโยงกับความเชื่อ ในพระพุทธศาสนา ด้วยความศรัทธาและผูกพันกับแม่น้ำลำคลอง  ซึ่งเทศบาล

นครรังสิต  เป็นพื้นที่ที่มีลำคลองแห่งประวัติศาสตร์ไหลผ่าน  ทำให้วิถีชีวิตของชาวรังสิต  มีความผูกพันกับลำคลอง ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพกสิกรรมและเกษตรกรรม จะมีน้ำเป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพ  รวมถึงการดำรงชีวิตนานัปการ  ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญ สำหรับให้ประชาชนในท้องถิ่น และใกล้เคียงเพื่อเป็นการขอบคุณพระแม่คงคา หรือเทพเจ้าปทุมนครา ธารานฤมิต สายน้ำ สายชีวิต ทุ่งหลวงรังสิตสุขสวรรค์แห่งน้ำ  อีกทั้งเป็นการขอ

ขมาพระแม่คงคา  ที่ได้ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ  ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสาน  และเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต 


โดยการจัดงานปทุมนครา ธารานฤมิต สายน้ำ สายชีวิต ทุ่งหลวงรังสิตสุขสวรรค์ จัดระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศ  การประกวดนางนพมาศในวันวาน การแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน การแข่งขันชกมวยทะเล การสาธิตการทำก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต การสาธิตการทำขนมถ้วย การประดับไฟการแสดงดนตรีและมหรสพต่าง ๆ การจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ  กว่า 300 ร้านค้า 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.