Header Ads

 


กลุ่มวิสาหกิจพึ่งใบบุญวัดผลิตจานชามจากกาบหมากส่งออกต่างประเทศ

 กลุ่มวิสาหกิจพึ่งใบบุญวัดผลิตจานชามจากกาบหมากส่งออกต่างประเทศ


 สำหรับเรื่องราวของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังสตรีวิถีชาวพร่อน ม.6 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดนภาราม หรือ วัดใหม่ ที่พระครูวรธรรม สมาทาน เจ้าอาวาส ได้มอบอาคารโรงครัว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร เพื่อใช้ดัดแปลงเป็นสถานที่ผลิตจาน ชาม จากกาบหมากซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติ เหมือนลักษณะพึ่งใบบุญวัดในการช่วยเหลือชาวบ้านได้มีงานทำและมีรายได้เสริมมาจุนเจือครอบครัว แถมยังสามารถใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์อาหารขากกล่องโฟม กล่องพลาสติก มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่ใช้สารเคลือบผิว แถมมีความคงทน สะอาด และมีกลิ่นหอม สามารถลดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

 ปัจจุบันวิสาหกิจกลุ่มพลังสตรีวิถีชาวพร่อน มีสมาชิก 42 คน และมีนางยุวดี จันทร์คง เป็นประธาน โดยเริ่มแรกเดิมทีกลุ่มแม่บ้านมีการรวมตัวผลิตของชำร่วย และได้ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ มีต้นทุนการผลิตสูงและการตลาด จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาภิวัฒน์ หัวหน้าโครงการวิจัย ได้นำผลการศึกษาวิจัยกาบหมากซึ่งหาได้ไม่ยากจากท้องถิ่น มาทดลองผลิตบรรจุภัณฑ์ภาชนะใส่อาหาร และพบว่าสามารถที่จะทำให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมที่มั่นคง แถมยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จึงได้ร่วมกันสนับสนุนเงินทุน 1,400,000 บาท จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตกาบหมาก ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังสตรีวิถีชาวพร่อน จนสามารถเป็นอาชีพเสริมที่มั่นคงไปในที่สุด

 นางยุวดี จันทร์คง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีวิถีชาวพร่อน และผู้ให้การสนับสนุน ได้นำชมขั้นตอนการผลิตจาน ชาม จากกาบหมาก เริ่มแรกต้องนำกาบหมากที่หล่นจากต้นในแต่ละวันด้วยการใช้มีดตัดก้านใบออก จากนั้นนำกาบหมากมาวัดทาบกับแม่แบบแล้วตัดตามรูปทรง แล้วนำกาบหมากตามรูปทรงไปทำความสะอาด เมื่อแล้วเสร็จนำกาบหมากที่ผ่านการทำความสะอาด ไปเข้าเครื่องตามแม่พิมพ์ที่ต้องการพร้อมเปิดเครื่องทำความร้อนฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี เมื่อเวลาผ่านไปไม่เกิน 5 นาที กาบหมากที่ใส่ในแม่พิมพ์จะส่งกลิ่นหอมออกมาเตะจมูก จึงเปิดแท่นแม่พิมพ์ออกแล้วเอากาบหมากไปตัดตามรูปทรงเมื่อได้ตามต้องการ แล้วนำไปใส่แม่พิมพ์เพื่อผ่านความร้อนอีกครั้งเป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการผลิต แล้วนำจาน ชามที่ต้องการไปประทับเครื่องหมายการค้า แล้วบรรจุใส่ภาชนะเพื่อส่งจำหน่ายให้ลูกค้า โดยทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีวิถีชาวพร่อน จะมีการแบ่งปันรายได้ให้กับสมาชิกทุกๆ 2 เดือนต่อครั้งจะได้คนละประมาณ 1,000 บาท หรือมากน้อยขึ้นอยู่กับออเดอร์ของลูกค้า 

 ในส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเคยได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 จากกระทรวงมหาดไทย เป็นการการันตี โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีวิถีชาวพร่อนสามารถผลิตสินค้าดังกล่าวได้ 3,400 ใบต่อเดือน โดยจำหน่ายบรรจุเป็นแพ็คๆละ 70 บาท ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศ อาทิ เยอรมัน มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าในประเทศ อาทิ จากกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส่วนราชการ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 061 3170417 และผ่าน Facebook : chawpron

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริขับเคลื่อนโดย Blogger.