Header Ads

 


ปราจีนบุรีนายอำเภอบ้านสร้าง ปูพรมทั้งหมู่บ้าน #ฝ่ายปกครองท้องที่ลุยเอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.บางยาง พานายอำเภอบ้านสร้าง ลุยลงพื้นที่ แจกของอุปโภค-บริโภค ให้ลูกบ้านที่เผชิญปัญหาน้ำทั่วยกหมู่บ้าน!


ปราจีนบุรีนายอำเภอบ้านสร้าง ปูพรมทั้งหมู่บ้าน #ฝ่ายปกครองท้องที่ลุยเอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.บางยาง พานายอำเภอบ้านสร้าง ลุยลงพื้นที่ แจกของอุปโภค-บริโภค ให้ลูกบ้านที่เผชิญปัญหาน้ำทั่วยกหมู่บ้าน!

     วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.
     อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

     ช่วงเช้าของวันนี้ นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง จับมือนายวีระ อยู่คง ผู้ใหญ่บ้าน ม.3, ทีม อบต.บางยาง และกำนันตลอดจนสมาชิก อส. ลุยลงพื้นที่ ม.3 ต.บางยาง ร่วมส่งต่อสิ่งของอุปโภค - บริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ทั้งหมู่บ้าน
    สืบเนื่องจากที่นายอำเภอบ้านสร้างได้เร่งระดมพลทุกภาคส่วน ลงพื้นที่เชิงรุก ติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อเตรียมการวางแผนป้องกัน และบรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมถึงแผนการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยมุ่งหมายให้ทุกภาคีเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือกัน 
     ในการนี้ นายวีระ อยู่คง ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ในฐานะประธานกองทุนหมู่บ้าน จึงได้จัดประชุมเพื่อนำเงินสาธารณประโยชน์ของกองทุนฯ มาจัดหาสิ่งของอุปโภค - บริโภค จนกระทั่งสามารถจัดหาสิ่งของอุปโภค - บริโภค มาบรรเทาทุกข์ให้พี่น้อง ม.3 ต.บางยาง ได้ครบทุกหลังคาเรือน ซึ่งนับเป็นการปันผลกำไรคืนสู่สาธารณประโยชน์ครั้งยิ่งใหญ่
     นายอำเภอบ้านสร้างกล่าวว่า ภาพของการระดมพลังของทุกภาคส่วน  กำลังเกิดขึ้นทั่วทั้งอำเภอ ซึ่งต้องขอขอบคุณทีมอำเภอที่รวมพลังกันเพื่อนำพาพี่น้องประชาชนก้าวผ่านสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว 

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์
087-8789225ปราจีนบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.