Header Ads

 


จิตอาสาฯ มุกดาหาร ร่วมใจพัฒนาสถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร นาย บุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช  23 ตุลาคม 2565 โดยมีส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ กิ่งไม้ใบใหม้ กำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยรอบสถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส การป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและจักรวรรดิอังกฤษ ได้มีการประกาศให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศ มีการนำธนบัตรและเหรียญบาทมาใช้ในประเทศ ใช้ระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น มณฑล เทศาภิบาล จังหวัด และอำเภอ ทรงริเริ่มสร้างทางรถไฟ สายแรกกรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมา ทรงก่อตั้งไปรษณีย์ ไฟฟ้า ประปา นอกจากนี้ได้มีงานพระราชนิพนธ์ ที่สำคัญอีกมากมายภาพ/ข่าว กฤษณพงศ์ แก้วเทศเดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777
ขับเคลื่อนโดย Blogger.