Header Ads

 


มุกดาหาร - ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรมุกดาหาร สกัดจับเนื้อสุกรแช่แข็งเถื่อน 2,100 กก. พร้อมรถยนต์กระบะบรรทุก​

     เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 04.00 น เจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านศุลกากรมุกดาหาร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 กรมศุลกากร โดย นายนพปฎล ศิริขันธ์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบนำสินค้าเนื้อสุกรแช่แข็งต่างประเทศ เข้ามาบริเวณบ้านบ้านน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรถูกต้อง และจะใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อ nissan navara สีขาวหมายเลขทะเบียน ผต 1066 อุบลราชธานี เพื่อเคลื่อนย้ายเข้าไปในพื้นที่จังหวัดยโสธร จึงขอให้เจ้าหน้าที่ฯ ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ได้จัดกำลังไปทำการจับกุมโดยด่วนและหากการจับกุมเป็นผลสำเร็จ มีความประสงค์ขอรับเงินสินบนรางวัลนำจับเมื่อคดีถึงที่สุด จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ฯ ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับหน่วยสืบสวนและปราบปรามประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามที่ 2 ส่วนสืบสวนและปราบปราม1 กองสืบสวนและปราบปราม และด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง รีบไปยังสถานที่ได้รับแจ้งเพื่อทำการจับกุม จนกระทั่งเวลาประมาณ 06.40 น เจ้าหน้าที่ฯ ได้พบรถยนต์กระบะยี่ห้อ nissan navara สีขาว หมายเลขทะเบียน ผต 1066 อุบลราชธานี ตามที่ได้รับแจ้งดังกล่าว ได้เล่นมาตามเส้นทางถนนหมายเลข 212 บ้านว่านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ฯ ได้ขับรถติดตามไปจนถึงสวนยางพาราบ้านนาตะแบง ตำบลคำปลาหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เวลา 07.00 น. ได้พบรถยนต์คันดังกล่าวจอดซุกอยู่ในป่าสวนยางพารา จึงได้แสดงตัวพร้อมบัตรประจำตัวพนักงานศุลกากร เพื่อขอตรวจค้น เจ้าหน้าที่ฯ ได้พบกับนายพรภิรมย์ ศิริบูรณ์ เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะผลการตรวจค้นพบ เนื้อสุกรแช่แข็ง มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ เป็นเนื้อหมูสามชั้น และเนื้อสะโพก น้ำหนักประมาณ 2,100 กิโลกรัม ไม่มีเอกสารการชำระค่าภาษีอากรหรือหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากร รวมไปถึงเอกสารการได้มาซึ่งสินค้าดังกล่าว และหนังสืออนุญาตการขนย้ายเนื้อสุกรแช่แข็งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ฯ จึงแจ้งให้นายพรภิรมย์ ศิริบูรณ์ ทราบว่า สิ่งของดังกล่าวเป็นของลักลอบหนีศุลกากรซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 242 มาตรา 246 ประกอบมาตรา 252 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ 2560 และเป็นของอันพึงต้องริบ ตามมาตรา 166 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ 2560 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 31 วรรค 1 แนะนำส่งด่านศุลกากรมุกดาหารเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปภาพ/ข่าว กฤษณพงศ์ แก้วเทศเดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777
ขับเคลื่อนโดย Blogger.