Header Ads

 


มูลนิธิตำรวจไทย-นานาชาติ มอบรางวัลตำรวจดีเด่น องค์กรทำเพื่อสังคม ประจำปี 65

 
มูลนิธิตำรวจไทย-นานาชาติ มอบรางวัลตำรวจดีเด่น องค์กรทำเพื่อสังคม ประจำปี 65


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม ที่ห้องบุณยะจินดา 1 สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิตพลตำรวจโท มณฑล เงินวัฒนะ ประธานมูลนิธิตำรวจไทย-นานาชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานดีเด่น รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่สังคม และมอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลตำรวจ ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรต่างๆ ศิลปินดารา นักแสดงเข้าร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก


ภายในงานมีการมอบโล่เกียรติยศ ให้กับผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศล จำนวน 6 รางวัล โล่เกียรติยศองค์กรภาคีเครือข่ายทำงานเพื่อสังคม มอบให้มูลนิธิและองค์กรต่างๆ จำนวน 5 รางวัล หนึ่งในนั้นมีองค์กรทำดี ของดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ขึ้นรับรางวัลด้วย มอบให้ดารานักแสดง 13 รางวัล และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเก่ง ประจำปี 2565 ที่มอบให้กับนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ และทีมงานเพจสายไหมต้องรอด รางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565 ผู้ที่ได้รางวัลได้แก่ พันตำรวจโท กรัยฉัตร อินต๊ะพันธ์ สารวัตร สอบสวนสน.ลุมพินี


พลตำรวจโท มณฑล เงินวัฒนะ ประธานมูลนิธิ กล่าวว่า งานครั้งนี้เป็นการเปิดตัวมูลนิธิที่ได้จัดตั้งมาเป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน และได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักจะมุ่งเน้นการส่งเสริมตำรวจไทยและตำรวจนานาชาติ ในด้านความสัมพันธ์ ด้านวิชาการ การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมยกย่องคนดี และมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิต และสนับสนุนหน่วยงานตำรวจที่ปฏิบัติงานภาคสนาม สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลตำรวจ เพื่อเป็นการเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไป


ขับเคลื่อนโดย Blogger.