Header Ads

 


ห่วงใยทุกชีวิต .. เป็นมิตรทุกเส้นทาง”
 “ห่วงใยทุกชีวิต .. เป็นมิตรทุกเส้นทาง”


โครงการตำรวจทางหลวงบางแค แคร์ทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง (วินัยตนเองและวินัยสังคม)

 เป็นโครงการต่อเนื่องจาก โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(โครงการเดิม) โดย ท่าน พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ  ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง  มีนโยบาย สร้างวัฒนธรรม 3 วินัย เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยงาน เพื่อสร้างสังคมให้มีความสงบสุข ยั่งยืนตลอดไป

ด.ต.ศักดิ์โยธิน วินิตวรรณ หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางแค  ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 8  กองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้ 

นำผลผลิตจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนำมาแจกจ่ายประชาชน เพื่อสร้างมวลชนสัมพันธ์

เพื่อ ช่วยกัน ป้องกันเหตุและลดเหตุอาชญากรรม อุบัติเหตุ การแข่งรถในทาง ทรัพย์สินของหลวงเสียหายและยาเสพติด ในเขตรับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง 

กิจกรรม                                                                                            

-ออกตรวจเขตรับผิดชอบ                                                           

-นำผลผลิตแจกจ่ายประชาชน                                                                             

-จัดทำสติกเกอร์นามบัตรประชาสัมพันธ์โครงการ               

-สร้างมวลชนสัมพันธ์จัดทำกลุ่มไลน์รับแจ้งเหตุ


"ทำทุกอย่างด้วยสำนึก เพราะเราคือตำรวจทางหลวง (อินทรา)"ขับเคลื่อนโดย Blogger.