Header Ads

 


วัดหนองกระดูก​เนื้อ​ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565​

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 10.19 น. ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วม​ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565​ โดยมี พระมหาสุภัค​ วิรโช เจ้าอาวาสวัดหนองกระดูก​เนื้อ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีประชาชนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ ประเพณีทอดกฐินสามัคคี เป็นประเพณีการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่ง ตั้งแต่สมัยโบราณ ถือเป็นการบำเพ็ญกุศลที่ได้บุญมากทั้งผู้ให้และพระภิกษุสงฆ์ผู้รับกฐิน ซึ่งวัดหนองกระดูกเนื้อ ได้มีการสืบทอด บำรุงรักษาประเพณีทอดกฐินสามัคคี ผสมกับภูมิปัญญาวิถีชุมชน วัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ ลาวครั่ง ไทย มอญ จึงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน จนถึงปัจจุบัน🫂🫂ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952​🫂🫂
ขับเคลื่อนโดย Blogger.