Header Ads

 


บก.ปคม. บุกจับสถานบันเทิง ไม่มีใบอนุญาต พบเด็กต่ำกว่า 18 ปีเข้าใช้บริการ

 

บก.ปคม. บุกจับสถานบันเทิง ไม่มีใบอนุญาต

พบเด็กต่ำกว่า 18 ปีเข้าใช้บริการ


กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการ

ของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการให้พล.ต.ต.ศารุติแขวงโสภา ผบก.ปคม., พ.ต.อ.มารุต กาญจนขันธกุล, พ.ต.อ.ณรงค์เทศวิบูลย์, พ.ต.อ.สุรพงษ์ชาติสุทธิ์, พ.ต.อ.กฤตัชญ์บำรุงรัตนยศ, พ.ต.อ.ณัฏฐ์สุวรรณวัฒนะ

รอง ผบก.ปคม., พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.3 บก.ปคม., พ.ต.ท.สมเดช สาระบรรณ์, พ.ต.ท.อภิชน ขันกา

รอง ผกก.๓ บก.ปคม.


เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ต.เชษฐ์ศุภากร พิริยะพงษ์พันธ์สว.กก.3 บก.ปคม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปคม.


ร่วมกันจับกุม นายวิศิษฐ์(สงวนนามสกุล) ผู้จัดการร้าน ในข้อหา

1. ตั้งสถานบริการ โดยมิได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 3 (4) (ค) และ (5) 

แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

2. จำหน่ายครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามขาย ตามมาตรา 28 แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551

3. จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการ

ขาย ตามมาตรา 30 (3) ประกอบมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551

4. จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มาตรา 29 (1) ประกอบ

มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551

 5.ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติ

เสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

สถานที่จับกุม สถานบันเทิงแห่งหนึ่งใน ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามด้วย กก.3 บก.ปคม. ได้ดำเนินการสืบสวนจับกุมปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา และให้

ทำการสืบสวนตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบว่ามีสถานประกอบหรือสถาน

บันเทิง ซึ่งได้ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และมีการปล่อยปะละเลย ให้เยาวชนเข้าไปมั่วสุมกัน สร้างความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวให้แก่ประชาชน และลักลอบตั้งสถานบริการโดยมิได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบประชุมวางแผนเข้าทำการสืบสวนจับกุม 


ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า สถานบันเทิงแห่งหนึ่งใน ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย

จ.มหาสารคาม มีการเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาต ไม่มีการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนและไม่มีการตรวจสอบอาวุธของผู้เข้าใช้บริการ มีผู้ใช้บริการที่อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์จำนวนมาก และร้านเปิดบริการเกินเวลา โดยหลังเวลา 24.00 น. ยังมีการเปิดเพลงและมีการเปิดให้บริการแก่ลูกค้า และมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการตลอดจนปิดร้าน ประมาณเวลา 01.00 น.


ต่อมาวันที่ 2 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ร่วมกับ สภ.กันทรวิชัย ได้เข้าทำการตรวจค้นจับกุมสถาน

บันเทิงดังกล่าว โดยพบว่าภายในร้านมีผู้ใช้บริการกว่า 200 คน มีการเปิดสถานบริการให้บริการอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ โดยจัดให้มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น จัดให้มีการแสดงการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม และโดยจัดให้มีการแสดงดนตรี(ดนตรีสด) เพื่อการบันเทิง ซึ่งร้านมีการให้บริการในลักษณะเป็น “สถานบริการ” แต่ไม่พบใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และร้าน

ปล่อยปะละเลยให้มีผู้ใช้บริการซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ จำนวน 19 คน เป็นเด็กอายุเกินกว่า 18 ปีแต่ไม่ถึง 20 ปีจำนวน 18 คน และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีจำนวน 1 คน (อายุ15 ปี) และยังพบว่าร้านมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีที่เข้าใช้บริการ 


โดยจากการสอบถามผู้จัดการร้านแจ้งว่า ทางร้านไม่มีการตรวจสอบอายุของผู้เข้าใช้บริการและอาวุธของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุม นายวิศิษฐ์ฯผู้จัดการร้าน พร้อมตรวจยึดพยานหลักฐานประกอบการกระทำผิด นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กันทรวิชัย

จ.มหาสารคาม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


สอบสวนกลาง เตือนภัยประชาชน ให้ผู้ปกครองดูแล สอดส่อง พฤติกรรมของบุตร หลาน ของท่าน

อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ควรเข้าไปใช้บริการในสถานบริการหรือแหล่งอโคจรซึ่งอาจจะก่อให้อันตรายและความเสียหายต่อบุตรหลานของท่าน ทั้งนี้ผู้ประกอบการสถานบริการต่างๆ ควรปฏิบัติตามกฎหมาย และตรวจสอบผู้เข้าใช้บริการอย่างละเอียด เพื่อป้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหลายประการตามมา เช่น เหตุไฟไหม้หรือ เหตุอุกฉกรรจ์อันเนื่องมาจากการใช้อาวุธประเภทต่างๆขับเคลื่อนโดย Blogger.