Header Ads

 


ปทุมธานีนายกแจ๊สเดินหน้าพัฒนา13รพ.สต.หมอเชื่อมั่นพัฒนาเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างดูแลคนปทุมครบวงจร

 ปทุมธานีนายกแจ๊สเดินหน้าพัฒนา13รพ.สต.หมอเชื่อมั่นพัฒนาเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างดูแลคนปทุมครบวงจร

   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ห้องประชุมโรงเรียนสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมปฐมนิทศการถ่ายโอนภารกิจของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 13 แห่ง ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

       ตามที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 13 แห่ง ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 อนุมัติงบประมาณปี 2566 ให้ถ่ายโอนที่มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย 1.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉาง 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง 4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคต 5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง 6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง 7.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสนั่น 8.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักษ์ 9.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูขวาง 10.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อเงิน 11.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม 12.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงกาสาม 2 และ 13.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ 2 รวมมีบุคลากร จำนวน 115 คน แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 72 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 29 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 คนและมีพิธีการมอบใบเสร็จรับเงิน ตราประทับประจำงานที่โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

    ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทาง อบจ.ได้มาการลงพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่าง ๆ ฉีดวัคซีนให้ประชาชน ตรวจคัดกรองโควิด-19 ต้องฝากน้องๆ สจ. ขอให้ช่วยกันลงพื้นที่ไปประสาน รพ.สต.ทั้ง 13 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่ท่าน เพื่อเสนอสิ่งที่ รพ.สต.ต้องการสิ่งใดหรือต้องการให้สนับสนุนอะไรบ้าง เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขของ อบจ.ทุกคนตั้งใจที่จะลงพื้นที่ไปดู เห็น รู้ แต่ก็อาจจะไม่ครอบคลุมไม่เหมือนกับเจ้าที่ในพื้นที่ที่อยู่กันมา นอกจากนี้ตั้งแต้วันนี้เป็นต้นไปพี่น้องประชาชนที่ต้องการตรวจคัดกรองโควิด-19 สามารถเดินทางไปตรวจที่ รพ.สต.ทั้ง 13 แห่งได้ เหมือนกับการตรวจคัดกรองที่ อบจ.ที่มาการดำเนินการมา และในช่วงนี้ขอให้จัดเตรียมยาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโรคที่มาทางน้ำเพื่อเตรียมดูแลประชาชนในช่วงนี้ ส่วนรพ.สต. ทั้งหมด 13 แห่งผมจะพัฒนาให้เป็นรพ.สต ตัวอย่างให้ได้ และอยากให้เป็นรูปธรรมตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป  

     ส่วน นายมนต์ชัย ธรรมพิรานนท์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง กล่าวว่า การถ่ายโอนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองสองมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผมได้ศึกษา พรบ.การกระจายอำนาจเมื่อ 20 ปีก่อน ได้ทราบการคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ หรือ กสพ. จะตอบสนองปัญหาด้านสุขภาพด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ผมจึงมุ่งมั่นปรารถนาหากท้องถิ่นมีการดำเนินการรับถ่ายโอนเมื่อไร ผมจะขออาสาสมัครเป็นที่แรก ๆ  ซึ่งผมได้ติดตามการทำงานของท่านพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี มาโดยตลอด หลังจากที่ท่านเกษียณจากข้าราชการตำรวจท่านได้มีกิจกรรมสาธารณะอย่างการเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทย รักษาโรคด้วยแพทย์ทางเลือก แสดงให้เห็นว่าท่านห่วยใยและดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ผมจึงขอเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้.
ขับเคลื่อนโดย Blogger.