Header Ads

 


พ่อเมืองสี่แคว ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้อยโอกาส ประสบปัญหาความยากไร้ ในพื้นที่อำเภอหนองบัว

วันนี้15 กันยายน 2565​ เวลา 11.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้อยโอกาส ประสบปัญหาความยากไร้ ในพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ราย ได้แก่   1.นางหว่าน เบ้าต้น 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 181/1 หมู่ 14 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ประสบปัญหาความยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สภาพบ้านพักอาศัย เป็นบ้านไม้ยกสูง หลังคาบ้านชำรุดและเริ่มผุพังมีน้ำรั่วซึมเวลาฝนตก โดยมีสมาชิกในครอบครัว 2 คน ฐานะทางครอบครัว มีความยากจน และอาศัยอยู่ตัวคนเดียว เนื่องจากสมาชิกครอบครัวไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดจึงไม่มีคนดูแล ส่วนเงินรายได้ได้จากเงินคนชรา 600 บาทต่อเดือน และจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาทต่อเดือน และที่สำคัญมีรายได้จากการรับจ้างแต่รายได้ไม่แน่นอน เพราะตนเป็นผู้ป่วยมีโรคประจำตัว คือโรคไต ความดัน ไขมันสูงในเส้นเลือด   2.นางนวล ปานแก้ว อายุ 50 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ มีความพิการด้านการมองเห็น อยู่บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ที่ 14 ตําบลหนองกลับ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ การเงินทั้งครอบครัวยากจน มีรายได้น้อย อาชีพของคนในครอบครัว ประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้ประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อเดือน รายได้จากเบี้ยยังเทียบคนพิการ 800 บาท รายได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท สภาพร่างกาย เป็นผู้พิการ พูดได้แล้วขาด และมีโรคประจำตัวคือโรคความดัน    ทั้งนี้ การเยี่ยมเยือนครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พูดคุยแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้มีกำลังใจในการพัฒนาให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตต่อไป💑ต้อย รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​💑
ขับเคลื่อนโดย Blogger.