Header Ads

 


“กองทัพเรือ เร่งช่วยเหลือประชาชนจากภันน้ำท่วมพื้นที่ตำบลทับมา จ.ระยอง”


จากสถานการณ์น้ำหลากในคลองทับมามีปริมาณที่สูงขึ้น ทำให้พื้นที่บริเวณตำบลทับมา จ.ระยอง  ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและท่วมบ้านเรือนประชาชน เทศบาลตำบลทับมาจึงได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 13 ก.ย.นั้น จนถึงช่วงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 ก.ย.65 กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงจัดกำลังพลจากกองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 และกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สนับสนุนเทศบาลตำบลทับมา จ.ระยอง เข้าทำการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

        โดยได้ทำการอพยพประชาชน ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ตลอดจนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และจัดรถบรรทุกรับประชาชนออกจากพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ กำลังพลดังกล่าว ได้สนับสนุนโรงครัวพระราชทานมูลนิธิฯเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบอาหารเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัย
ในช่วงบ่ายวันนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดกำลังพลจากฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยต่างๆในพื้นที่ มาสมทบเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติม และยังคงจัดกำลังพลเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 สนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากน้ำท่วมได้ทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.