Header Ads

 


ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


     วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ จัดกำลังพล จำนวน 35 นาย จาก กรมสารวัตรทหารเรือ กรมช่างโยธาธิการทหารเรือ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 3 เครื่อง เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบัง ประกอบด้วย ลอกท่อระบายน้ำ   การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขังบ้านเรือประชาชน นอกจากนี้ กรมอู่ทหารเรือ ได้จัดกำลังเรือผลักดันน้ำ จำนวน 18 ลำ สำหรับติดตั้งในคลองสายหลักต่างๆ ในเขตลาดกระบัง เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขัง โดยเริ่มติดตั้ง ณ สะพานหัวตะเข้      แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จำนวน 6 ลำ และจะดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมในจุดต่างๆ อีก 12 ลำ


     ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ยังคงให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือ ได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ  1696 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.