Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับผู้ประกอบการรอบท่าเรือฯ มอบเงินซ่อมแซมสะพานป่าชายเลน

   ที่ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร้อยตำรวจเอกธนาบดี  ธูปเทียนรัตน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  นางพรทิพา ทวีนุช  ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป  ผู้ประกอบการรอบท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมงานในพิธีมอบเงินสนับสนุนเพื่อซ่อมแซมสะพานทางเดินไม้เป็นสะพานคอนกรีต ในพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง

เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ป่าชายเลนบริเวณแหลมฉบัง มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ทำความสะอาดพื้นที่ป่าชายเลน และซ่อมแซมป่าชายเลนร่วมกับชุมชนบ้านแหลมฉบัง มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ มีพรรณไม้นานาชนิดและสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยจำนวนมาก  เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป


แต่ในปีนี้ ท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับหลายหน่วยงานได้ออกสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนพบว่าสะพานทางเดินไม้ชำรุดทรุดโทรมหลายจุด  ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ในการบูรณะ ตลอดทั้งเส้นทาง กว่า 3 ล้านบาท  จึงได้ประสานไปยังผู้ประกอบการรอบท่าเรือฯ ของบสนุนสนุน ร่วมกันซ่อมแซ่มสะพานแห่งนี้ใหม่  เบื้องต้นในวันนี้ ได้ส่งมอบให้กับประธานชุมชนฯ จำนวน 803,000 บาท ซึ่งหลังจากนี้คงจะต้องหากิจกรรมในการหางบประมาณมาซ่อมแซมให้สมบูรณ์ต่อไป

โดยท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานต่างๆ พร้อมจะดูแล รักษา พัฒนา และอนุรักษ์ป่าชายเลน และชายฝั่งแหลมฉบังผืนนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไปโจ ลำน้ำปิง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.