Header Ads

 


50 วันของการรักษา วันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ออกจากโรงพยาบาลแล้ว กลับพักฟื้นที่ค่ายเสนาณรงค์ พร้อมปฏิบัติงาน

 


50 วันของการรักษา วันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ออกจากโรงพยาบาลแล้ว กลับพักฟื้นที่ค่ายเสนาณรงค์ พร้อมปฏิบัติงาน 


กว่า 50 วัน จากเหตุการณ์ ฮ.ท. ลงฉุกเฉิน ในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อ 15 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ทั้งหมดได้ออกจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ บางส่วนกลับไปพักฟื้นยังภูมิลำเนา และบางส่วนยังคงรักษาต่อยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขณะที่วันนี้ 2 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สามารถออกจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พร้อมกลับไปพักฟื้น และกายภาพบำบัดต่อที่บ้านพักค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้แล้ว อาการโดยรวม แม่ทัพภาคที่ 4 สามารถใช้ Walker ในการช่วยพยุงเดิน อาการเจ็บปวดด้านร่างกายน้อยลง และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น คณะแพทย์จึงลงความเห็นให้แม่ทัพภาคที่ 4 ออกจากโรงพยาบาลได้ 


ทั้งนี้ ก่อนเดินทางออกจากโรงพยาบาล พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย ดร.คนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 และครอบครัว ได้มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณทีมคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นเสื้อที่มีใจความว่า "แทนคำขอบคุณจากใจแม่ทัพเกรียง" พร้อมกล่าวขอบคุณทีมคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่คอยดูแลประคับประคองอาการทุกคนอย่างดี "ผมและครอบครัวจะจดจำไว้ในความทรงจำ และจะตอบแทนทางโรงพยาบาลทุกเมื่อที่มีโอกาส โดยตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษา ผมเชื่อมั่นเสมอในความสามารถของบุคลากร อุปกรณ์และเทคโนโลยี ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่มีความทันสมัย ดีใจแทนพี่น้อง 14 จังหวัดภาคใต้ที่มีโรงพยาบาลที่สามารถรองรับ และดูแลประชาชนทุกคนได้เป็นอย่างดี ผมเองยังยึดมั่นกับคำว่า "ลงมือทำคือคำตอบ" เราสามารถเอาบทเรียนจากการลงมือมาวิเคราะห์  ปรับปรุง ต่อยอดการทำงาน ผมเห็นการทำงานของทางโรงพยาบาลที่นี่ ถือเป็นแนวทางการทำงานต่อไปในด้านความเสียสละ เพราะทุกคนที่นี่ทำทุกหน้าที่ด้วยหัวใจที่มีจิตอาสาบริการอย่างแท้จริง"  ขณะที่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต่างให้กำลังใจแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมกลับไปปฏิบัติงานรับใช้ประเทศชาติต่อไป


นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.