Header Ads

 


คึกคัก!! "ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้" อ.นิคมคำสร้อย นายอำเภอให้เกียรติเป็นประธานเปิดตลาดฯ ผู้ประกอบการปลื้มเปิดวันแรกขายดี

อำเภอนิคมคำสร้อย "เปิดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้" ตลาดชุมชนบ้านคำแสนสุข เปิดตลาดวันแรกขายดี ผู้ประกอบการชุมชนปลื้ม หวังเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนระยะยาว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รายได้กระจายสู่ชุมชนเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานพิธีเปิด "ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้" ที่บริเวณตลาดชุมชนบ้านคำแสนสุข อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนิคมคำสร้อย ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดตลาดฯ รวมทั้งได้ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำมาวางจำหน่าย ณ "ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้" ตลาดชุมชนบ้านคำแสนสุขนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ประธานเปิดตลาดนัดฯ ชื่นชมในความตั้งใจของชาวอำเภอนิคมคำสร้อย ที่มีกิจกรรมเปิดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้แห่งนี้ ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งด้านการเกษตร ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ที่มาจำหน่ายขายของดีอำเภอนิคมคำสร้อยอีกมากมายที่ต้องการช่องทางการจำหน่ายและเป็นแหล่งพบกันของผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง ผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ตลาดนัดแห่งนี้สามารถขับเคลื่อนและสร้างรายได้ให้ชุมชนในระยะยาวต่อไปภาพ/ข่าว ฐานิตา คนหาญ เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777
ขับเคลื่อนโดย Blogger.