Header Ads

 


"กรีฑาลูกนาวี" กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตหีบ


          วันที่ 2 ก.ย.65 โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดการแข่งขัน กรีฑาลูกนาวี" ประจำปี 2565 โดยมี พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง ตลอดจนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

          การแข่งขันกีฬาลูกนาวีของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบ ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกในด้านกีฬา และถือเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของโรงเรียน เพื่อพัฒนาในด้านสุขภาพ พลานามัย ตลอดจนการพัฒนาด้านจิตใจ ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ

          การแข่งขันกีฬาลูกนาวีในปีการศึกษานี้ แบ่งทีมออกเป็น 5 ทีม โดยใช้ชื่อปลาทะเลต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ประจำทีม ได้แก่ ทีมปลาวาฬสีม่วง ทีมปลาฉลามสีเขียว ทีมปลาหมึกสีเหลือง ทีมปลากระเบนสีฟ้า และทีมปลาโลมาสีแดง และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ 4 ชนิด ได้แก่ วอลเล่ย์บอล แชร์บอล แฮนบอลด์ และฟุตบอล โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 - 29 ส.ค.65 ที่ผ่านมา ซึ่งการแข่งขันกีฬาลูกนาวี ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากบุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดจนคณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกทั้งส่วนราชการและเอกชน


           บรรยากาศในวันนี้มีขบวนพาเหรดของบรรดานักกีฬาและกองเชียร์ เดินขบวนออกจากบริเวณลานมะรีน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เดินผ่านสี่แยกมุ่งหน้าไปโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ สร้างบรรยากาศอันน่าตื่นเต้นให้กับผู้สัญจรไปมาและผู้ปกครองเป็นอย่างดี หลังจากเข้าสู่สนามกีฬาเรียบร้อย มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ตามด้วยการแสดงของหนูน้อยอนุบาล ต่อด้วยแฟนซีดริลอันสวยงามและตื่นเต้นของนักเรียนจ่าทหารเรือ จากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จึงดำเนินการแข่งขันกีฬาตามชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นการอย่างคึกคักและสนุกสนาม สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองและประชาชนที่เข้ามาร่วมให้กำลังใจแก่บุตรหลานเป็นอย่างยิ่ง

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.