Header Ads

 


นอภ.ตากใบลงเรือข้ามเกาะหมู่บ้านยากจน 1 เดียวใน 3 จชต.ช่วยชาวบ้านลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
นอภ.ตากใบลงเรือข้ามเกาะหมู่บ้านยากจน 1 เดียวใน 3 จชต.ช่วยชาวบ้านลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ก.ย. 63 ว่าที่ร้อยตรีจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมอุปกรณ์สำหรับลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ลงเรือยนต์ข้ามฟากเดินทางข้ามแม่น้ำตากใบ ซึ่งมีความกว้าง 500 เมตร ไปยังหมู่บ้านปูลาโต๊ะบีซู ม.8 ต.ศาลาใหม่ ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ชาวบ้าน ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดของ อ.ตากใบ โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เมื่อถึงช่วงฤดูมรสุมชาวบ้านจะอพยพไปขายแรงงานต่างถิ่น เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว มีประชากร 745 คน และสามารถที่จะลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เพียงจำนวน 512 คน และไม่มีความสะดวกที่จะโดยสารเรือจากเกาะ มาลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอตากใบ

ซึ่งการลงทะเบียนของประชาชนในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีจิรัสย์ นายอำเภอตากใบ ได้มีการมอบหมายให้นายนิวัฒน์ นิธิคุณากร ปลัดอำเภอ และนายนิบราเฮง มะดือเระ กำนันตำบลศาลาใหม่ ลงพื้นที่ทำการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบล่วงหน้า เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆที่ใช้ประกอบในการลงทะเบียน มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในการกรอกข้อมูล โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก น.ส.สิริลักษณ์ ชาแท่น ผอ.โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะดังกล่าว ในการใช้สถานที่และสัญญาณไวฟาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้โน๊ตบุ๊คในการลงทะเบียนให้กับชาวบ้านในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าเจ้าหน้าที่สามารถลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับชาวบ้านปูลาโต๊ะบีซู แล้วเสร็จโยเร็วที่สุดไม่เกิน 2 วัน ซึ่งสร้างความดีอกดีใจให้กับชาวบ้าน ด้วยการแสดงออกทางสายตารอยยิ้มที่สดใสอย่างเห็นได้เด่นชัด

สำหรับภาพรวมของ จ.นราธิวาส ตั้งแต่เริ่มการลงเทียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ถึงวันที่ 12 ก.ย. 65 มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 32,696 ราย ในจำนวนนี้เป็นประชาชนในพื้นที่ อ.ตากใบ 752 ราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปในพื้นที่ จ.นราธิวาสมีจำนวนทั้งสิ้น 420,085 ราย ขณะนี้ลงทะเบียนไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 7.8 เท่านั้น

ด้าน ว่าที่ร้อยตรีจิรัสย์ นายอำเภอตากใบ กล่าวว่า ในวันนี้ทางอำเภอตากใบ จัดหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านปูลาโต๊ะบีซู หมู่ที่ 8 ตำบลศาลาใหม่ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเกาะเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นแห่งเดียวของอำเภอตากใบ ชาวบ้านมีฐานะยากจน เพราะไม่สามารถเพาะปลุกหรือทำการเกษตรได้ มีอาชีพประมงชายฝั่งเพียงอย่างเดียว ยิ่งถ้าช่วงฤดูมรสุมจะทำมาหากินไม่ได้ ต้องออกไปขายแรงงานนอกพื้นที่ ชาวบ้านซึ่งมีฐานะยากจนอยู่แล้ว จะให้เดินทางไปลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ ถือว่าเป็นการเพิ่มภาระและซ้ำเติมที่มีรายได้น้อยอยู่แล้ว ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้นทางอำเภอจึงได้จัดเจ้าหน้าที่มาช่วยรับลงทะเบียน ทำให้ชาวบ้านเข้าถึงสิทธิที่รัฐ ประการสำคัญยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐมีต่อชาวบ้าน

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.