Header Ads

 


“กองทัพเรือ เร่งบรรจุกระสอบทราย รับมือน้ำท่วมในตำบลทับมา จ.ระยอง”


          ช่วงดึกของวันที่ 13 ก.ย.65 เวลา 21.00 น. กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดกำลังพลจาก กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 และกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สนับสนุนเทศบาลตำบลทับมา จ.ระยอง เร่งช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลทับมา โดยการบรรจุกระสอบทราย และการลำเลียงวางแนวป้องกันตามบ้านเรือนของประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมา อาสาสมัครกู้ภัย และประชาชนจิตอาสา ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองมะหาด ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง


          จากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมา และมีน้ำหลากในคลองมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ซึ่งจะทำให้มวลน้ำได้ไหลมาสมทบกับน้ำในคลองทับมา ซึ่งทำให้น้ำในคลองทับมามีปริมาณที่สูงขึ้นถึงชั่วโมงละ 25 ซม. และอาจจะสูงขึ้นมากกว่าเดิม ทำให้พื้นที่ตอนล่างบริเวณตำบลทับมา จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา เทศบาลตำบลทับมาจึงได้ประกาศให้ประชาชนอพยพ และวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำที่จะท่วมในครั้งนี้ และขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

          ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงจัดกำลังพลเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง   และประสานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากน้ำท่วมได้ทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.