Header Ads

 


ประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร)

 


        วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๖๕ เวลา 09.00 น. นายอาคม ศรีประภาพงศ์ เกษตรกรุงเทพมหานคร ประธานคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะทำงานการประกวด ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักกิจการนครหลวง กรมส่งเสริมอุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) ปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อหาตัวแทนของกรุงเทพมหานคร ส่งเข้าประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ต่อไป 

ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนเข้าการประกวดจาก 4 สำนักงานเกษตรพื้นที่ ดังนี้

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวทิพย์คริสตัล เขตหนองจอก

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ เขตทุ่งครุ 

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบัว เขตคันนายาว

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลิศสุขสม เขตภาษีเจริญ


ทั้งนี้ หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑ - ๔ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพื้นที่ ๑ - ๔ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนได้นำเสนอข้อมูลในการประกวดครั้งนี้ด้วย 


ภาพ/ข่าว สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครขับเคลื่อนโดย Blogger.