Header Ads

 


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.


จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ของทุกปี ณ ท่าน้ำหน้าวัดอินทาราม หมู่ที่ ๕ และท่าน้ำหมู่ที่ 8 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศล โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี  มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน สามแสนตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน ห้าหมื่นตัว ปลากระแห จำนวน ห้าหมื่นตัว และปลาพวง จำนวน ห้าหมื่นตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น สี่แสนห้าหมื่นตัว ได้รับสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี จำนวน สามแสนห้าหมื่นตัว และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง จำนวน หนึ่งแสนตัว โดยได้รับการสนับสนุนการจัดสถานที่จาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (นายชัยชนะ นวลสุวรรณ์) เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำนครนายก

//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์

087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.