Header Ads

 


กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ระหว่างไทย กับผู้นำฝ่ายทหารของ สปป.ลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์

พันเอก ณรงค์  วิชญาณวรวุฒิ  ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 3 ผู้แทน พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย  –  ลาว พร้อมด้วย พันเอก อุทัย  นิลเนตร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 รองหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว และ พันโท ประดิษฐ์  พรมเรียน รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 3 ร่วมประชุมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้วยการจัดประชุมร่วมระหว่างจังหวัด กับ แขวง ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์  ระหว่างไทย กับผู้นำฝ่ายทหารของ สปป.ลาว ให้เกิดเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพบก 

โดยมี พลจัตวา กูด  พมมา หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหาร แขวงไซยะบูลี  และ พ.อ.บุนเตียง  อินทะวง  หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหาร แขวงเวียงจันทน์ เป็นผู้แทน  ฝ่ายทหารของ สปป.ลาว เข้าร่วมประชุมฯ 

เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย - ลาว ทุกรูปแบบ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้กระชับความสัมพันธ์ที่ดี พร้อมกับได้ร่วมกันกำหนดวิธีการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันอย่างครอบคลุมในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บรรยากาศในการประชุมเป็นไปด้วยมิตรภาพ
ภาพ/ข่าว ร.8 พัน.1/เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777
ขับเคลื่อนโดย Blogger.