Header Ads
จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.20 น. ณ ห้องรับรอง 302 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการ  จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่ข้าราชการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสุพัฒน์ พงษ์ทัดศิริกุล รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 6 และ นายประดิษฐ์ จิตต์จำนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค 6 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.