Header Ads
ชลบุรี - ชุมชนบ้านทุ่งกราด ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ หวังให้ผู้สูงอายุลดภาวะซึมเศร้า และเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง

   นางรุ่งทิวา ใจกุศล  ประธานชุมชนบ้านทุ่งกราด และ ประธานชมรมเพิ่มสุข เติมใจ วัยเกษียณ  กล่าวว่า  ทางชมรมฯ มีความประสงค์จะจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกราด โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากท่าเรือแหลมฉบัง เป็นเงินเกือบ 80,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการดังกล่าว
เพื่อนำผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุ หวังลดภาวะซึมเศร้า เพิ่มคุณค่าในตัวเอง และดึงศักยภาพของผู้สูงอายุ มาถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์กับเยาวชนรุ่นหลังในชุมชนได้เรียนรู้ พร้อมทั้งเป็นการสร้างคนต้นแบบในชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการรองรับประชากรผู้สูงอายุ


นางรุ่งทิวา  กล่าวต่อไปว่า  โรงเรียนผู้สูงอายุ จะเปิดการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี ณ ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งกราด เวลา 08.00 -12.00 น. โดยจะมีวิทยากร มาทำการสอน  เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 รวมทั้งสิ้น 29 วัน ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการประมาณ  55 คน  หวังพัฒนาความสุข 5 มิติให้กับผู้สูงอายุ ตามนโยบายของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 2555 
ด้านนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง  กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุที่เคยทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมากมาย และผ่านประสบการณ์มาอย่างหลากหลาย เมื่อถึงช่วงพักผ่อนผู้สูงอายุจึงควรได้รับรางวัลในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เพื่อผลักดันให้ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง อุดมไปด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โดยในวันนี้ (9 มิ.ย.) เป็นวันเปิดการเรียนการสอนวันที่  2  แล้ว หลังจากเปิดเรียนวันแรกไปเมื่อวันที่  2  มิ.ย. ที่ผ่านมา และในวันนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้ให้การสนับสนุนอาหารกลางวัน และนำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับนักเรียนสูงอายุอีกด้วยขับเคลื่อนโดย Blogger.