Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสร้างประตูทางเข้าใหม่ให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

 

 เมื่อเวลา 09.45  น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสร้างประตูทางเข้าใหม่ของโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย 

  โดย นางสิริมาฯ กล่าวว่า  ท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับแจ้งจากโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ว่า ประตูเดิมที่ใช้รับส่งนักเรียนเป็นประจำ เกิดความชำรุด เสียหาย  จนอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และผู้มาติดต่อราชการ โดยท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงการพัฒนาพื้นที่การศึกษาให้มีความปลอดภัย และใช้ประโยชน์ได้ทั่วถึง จึงมอบเงินสนับสนุน จำนวน 65,000.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างประตูทางเข้าใหม่ของโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ในครั้งนี้


ขับเคลื่อนโดย Blogger.