Header Ads
จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตาคลี

วันนี้31 พฤษภาคม​ 2565 เวลา 13.30 น. นาย​จุมพฏ​ วรรณ​ฉัตร​ศิริ​ รอง​ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้อง กันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตาคลี ณ ห้องประชุมชั้นรู้รักสามัคคี(ชั้น2)ที่ว่าการอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี   สำนักงาน ปภ.นครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯโดยการประชุมได้สรุปและรายงาน เป็นการสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางถนนอำเภอตาคลี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของจุดเสี่ยงจำนวน 3 จุด (หมวดทางหลวงตาคลี)จุดกลับรถหน้าโรงเรียนวรนาถพิทยา(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)   จุดกลับรถหน้ากองบิน 4 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)   ถนนเลียบคลองชลประทาน(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196)  ถนนเลียบคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196) โดยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง (ทางโค้ง ทางแยก ทางร่วมและทางตรงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย) ในพื้นที่ตำบลตาคลี จำนวน 5 แห่ง ตำบลหนองหม้อ จำนวน 3 แห่ง และตำบลพรหมนิมิต จำนวน 3 แห่ง  สรุปสถิติและผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมาการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ตำบลขับขี่ปลอดภัย  ทั้งนี้ การประชุมเพื่อขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยทางถนนฯ กำหนดเป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุและประสานการทำงานดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนในทุกมิติ เน้นบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รถขม อย่างเคร่งครัดภคพล ครองสิน.....ข่าว/ภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.