Header Ads

 


กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง กัญชา กัญชง และกระท่อมสำหรับประชาชน

 


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ลานจัดกิจกรรมชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง กัญชา กัญชง และกระท่อมสำหรับประชาชน โดยมี ร.ต.อ.สุเทพ ใจมา รอง สว.ปสน.ประเวศ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  และมีนายทวีพร มาดา ครู กศน.ตำบล คณะครู กศน.เขตสะพานสูง และชาวชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ 

* กศน.เขตสะพานสูง แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ว่าเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กัญชา กัญชง  กระท่อม รวมถึงข้อปฏิบัติอย่างถูกต้อง เช่น การครอบครอง โทษทางกฎหมาย เพื่อจะได้เข้าใจให้ถูกต้อง และประชาชนปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีต่อไป

*นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มาร่วมโครงการได้รู้ถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประสานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร พร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเรื่อง กัญชา กัญชง และกระท่อม ในครั้งนี้ด้วย 
*** ข่าวโดย : กศน.เขตสะพานสูง ,สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ขับเคลื่อนโดย Blogger.