Header Ads

 


วอน ทบ. ไฟเขียวใช้สนามจัดการแข่งขัน ผู้ ประกอบการ เลี้ยงม้าแข่ง ไทยจากทั่วประเทศ

 
 เข้าพบพลเอกวิชญ์เทพหัสดินณอยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคม กีฬาม้าแข่งไทย เพื่อ แสดงความขอบคุณที่กรุณาสนับสนุน ให้มีการ จัดการแข่งขันกีฬาแข่งม้า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

ที่ผ่านมา หลังจากที่ไม่เคยจัดการแข่งขันมานานถึง 3ปีและยื่น ขอใช้สนามแข่งขันม้าแข่ง ในการดูแลของกองทัพบก ผ่านทางสมาคมฯ

ณสำนักงานใหญ่คณะกรรมการ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย วันที่ 22 มิถุนายน 2565 วอน ทบ. ไฟเขียวใช้สนามจัดการแข่งขัน ผู้ ประกอบการ เลี้ยงม้าแข่ง ไทยจากทั่วประเทศ นำโดย พวัต เตียตระกูล นายเกรียงไกร ใช้ฮั้งเจริญ และร.ต.ท.วีระพล สกุลรัตน์ ตัวแทนผู้ประกอบการเลี้ยงม้า

เข้าพบพลเอกวิชญ์เทพหัสดินณอยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคม กีฬาม้าแข่งไทย เพื่อ แสดงความขอบคุณที่กรุณาสนับสนุน ให้มีการ จัดการแข่งขันกีฬาแข่งม้า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา หลังจากที่ไม่เคยจัดการแข่งขันมานานถึง 3ปีและยื่น ขอใช้สนามแข่งขันม้าแข่ง จังหวัดนครราชสีมา ในการดูแลของกองทัพบก ผ่านทางสมาคม ณสำนักงานใหญ่คณะกรรมการ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณอยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ ก็รู้สึก เห็นใจกับผู้ประกอบการม้าทุกท่าน ท่านเราก็ได้ประสานไปแล้วทางนั้นบอกรอคำตอบ เพื่อให้มีการจัดแข่งขันม้าให้ได้เพราะมันเป็นอาชีพของเราเราต้องหาเงินดูแลครอบครัว ถ้าไม่มีการจัดแข่งทุกคนลำบาก ต้องการแบบไหนขอให้บอกเราพร้อม ให้การสนับสนุน แต่ ตอนนี้ถ้าทำได้ก็อยากฟื้นฟู สนามแข่งม้าจังหวัดอุดรธานี ให้มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแข่งม้าต่อไป

ขับเคลื่อนโดย Blogger.