Header Ads
กองทัพเรือ ร่วมกับบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตามผลการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเรือของกองทัพเรือ ครั้งที่ 4


วันที่ 21 มิ.ย.65 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ และหม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย เป็นผู้แทนบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตามผลการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเรือของกองทัพเรือ ระหว่างกองทัพเรือกับ บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ และคณะทำงานของบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม บก.กร.(1)

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.