Header Ads

 


เจ้าคุณพัฒน์ เปิดตึก บารมีปุญฺญกาโม ณ โรงพยาบาลหนองบัว นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.49 น.โรงพยาบาลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ได้ทำพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยชั้นใน 2 ชั้นพร้อมลิฟท์" อาคารบารมีปุญฺญกาโม " โดยมีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์พระเทพปริยัติเมธี พระครูนิมิตศีลาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองบัวและคณะสงฆ์ นายอรรถการณ์ จิตถวิล นายอำเภอหนองบัว พ.ต.อ.เดชา ศรีชัย ผกก.สภ.หนองบัว นายแพทย์ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์ ผอ.โรงพยาบาลหนองบัว คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ดร.เสมอ งิ้วงาม (ป๋อง สุพรรณ) คุณเอ พุทธศิลป์ คุณเกิด นครสวรรค์ และทีมงาน คณะศิษย์ยานุศิษย์หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม หน่วยงานราชการในอำเภอหนองบัว พ่อค้า ประชาชน มาร่วมในพิธีดังกล่าว  โดยมีพระราชมงคลวัชราจารย์(หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม)กดปุ่มเปิดป้าย "อาคารบารมีปุญฺญกาโม" ซึ่งอาคารดังกล่าวทำพิธีเหยียบพื้นดินพร้อมสวดถอนและมอบเงินสำหรับก่อสร้าง 45 ล้านบาท และในวันที่16 ตุลาคม 2563 ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคาร ยกเสาเอกเสาโทอาคาร 2 หลัง 15 มีนาคม 2564 แล้วได้มีพิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พระราชมงคลวชิราจารย์เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา รวมงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารทั้ง 2 หลัง 46 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 30 ล้านบาท และค่าอุปกรณ์การแพทย์ 16 ล้านบาท   ทางโรงพยาบาลหนองบัวได้ตั้งจุดคัดกรองผู้มาร่วมงาน เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ส่วนทางด้านสถานที่รวมถึงการจัดระเบียบรถของผู้ที่เข้ามาร่วมงานพิธีเปิดอาคารดังกล่าว ทางสมาคมกู้ภัยเจ้าคุณพัฒน์(หนองบัว)ได้จัดเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยเจ้าคุณพัฒน์มาคอยอำนวยความสะดวกให้   โรงพยาบาลหนองบัวเดิมเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2526 ต่อมาได้ยกฐานะเป็นขนาด 60 เตียงในปี 2544 เนื่องจากมีผู้มารับบริการทั้งประชาชนในเขตอำเภอหนองบัวและอำเภอใกล้เคียงเป็นจำนวนมากต่อวันทำให้มีพื้นที่ในการจัดบริการไม่เพียงพอ กอรปกับทางโรงพยาบาลยังไม่มีพื้นที่ให้บริการแก่พระสงฆ์อาพาธที่มารับบริการแยกเป็นสัดส่วนจากผู้รับบริการที่เป็นประชาชนทั่วไป ด้วยเหตุนี้พระครูนิมิตรศีลาภรณ์เจ้าคณะอำเภอหนองบัวและหน่วยราชการทุกภาคส่วนของอำเภอหนองบัวจึงเข้าประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจะดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยเพิ่มเติมแต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง จึงเข้ากราบขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูนิวิฐปุญญากร(หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) สมณศักดิ์ในขณะนั้น เพื่อมาเป็นประธานในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้นและอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้วยบารมีของหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม จึงทำให้มีผู้ร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างเป็นจำนวนมากและหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม ยังได้ใช้ปัจจัยส่วนตัวบริจาค เพื่อร่วมในการก่อสร้างในครั้งนี้ด้วย งบประมาณในการก่อสร้างอาคารทั้ง2หลัง รวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาทและงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รวม 16 ล้านบาท สำหรับอาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,320 ตารางเมตร บัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพระราชมงคลวัชราจารย์(หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม)ได้เมตตาตั้งชื่อให้ว่า " อาคารบารมีปุญฺญกาโม "  โรงพยาบาลหนองบัวมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอาคารที่อำนวยประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธและพี่น้องประชาชนในอำเภอหนองบัวและอำเภอใกล้เคียงเป็นอย่างดีสืบต่อไปภคพล ครองสิน....ภาพ/ข่าว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.