Header Ads
ชาวสวนยางสุคิรินรวมตัวยกคุณภาพยางก้อนถ้วย จนเป็นที่ยอมรับเปิดตลาดประมูลราคาได้แห่งแรกใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

 นายวีระ นุ้ยผอม ผอ.การยางแห่งประเทศไทย สาขาสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พร้อมพนักงานได้เข้าร่วมดำเนินการ จัดกิจกรรมเปิดตลาดประมูลยางก้อนถ้วย ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านไอกาบู ม.1 ต.สุคิริน อ.สุคิริน ซึ่งถือว่าเป็น 1 ใน 3 ตลาดประมูลยางก้อนถ้วยในพื้นที่ อ.สุคิริน และเป็นตลาดประมูลยางก้อนถ้วยแห่งแรกในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพารากลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ ได้รวมตัวกันยกระดับคุณภาพของยางก้อนถ้วย ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการรับซื้อยางก้อนถ้วยในพื้นที่ภาคใต้ ที่เดินทางและส่งตัวแทนมายื่นซองประมูลราคา กับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย สาขาสุไหงโก-ลก  มาเป็นเวลายาวนานกว่า 2 ปี โดยมีนายซอดีกีน ยะหรี่ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.ยะลา ได้เดินทางมาสังเกตการณ์และได้ร่วมพบปะพูดกับเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่สามารถยกระดับมาตรฐานของยางก้อนถ้วย ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถใช้ต่อรองราคากับผู้ประกอบการรับซื้อยางพาราก้อนถ้วยได้ในครั้งนี้ด้วย


ทั้งนี้ยางก้อนถ้วยที่ผู้ประกอบการได้มีทางมาเปิดซองประมูลราคา จากเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่นำมา มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ 1.ยางก้อนถ้วยหมาด ซึ่งมีความชื้น 35 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 33 ตัน ผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลให้ราคากิโลกรัมละ 30.68 บาท 2.ยางก้อนถ้วยแห้ง จำนวน 22 ตัน ผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลให้ราคากิโลกรัมละ 32.66 บาท ซึ่ง กยท.สาขาสุไหงโก-ลก ตั้งราคากลางไว้ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 27 บาท สร้างความพึ่งพอใจแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้ราคาสูงกว่าราคาตลาดกลางตกกิโลกรัมละ 3 ถึง 5 บาท ซึ่งการเปิดประมูลแต่ละเดือนจะมีขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับปริมาณของยางก้อนถ้วยของเกษตรกรว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด


ด้านนายสุทัศน์ เดิมหมวก รองประธานกลุ่มรับซื้อยางก้อนถ้วย บ้านไอกาบู กล่าวว่า ความสำเร็จของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ต้องยกความดีให้กับ นายวีระ นุ้ยผอม ผอ.การยางแห่งประเทศไทย สาขาสุไหงโก-ลก ที่ลงพื้นที่นำเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาให้กับปรึกษาแนะนำ ถึงกระบวนการทำยางก้อนถ้วยให้มีคุณภาพ จนสามารถนำคุณภาพของยางก้อนถ้วยไปต่อรอง กับผู้ประกอบการรับซื้อยางพาราก้อนถ้วยจนได้รับความเชื่อถือ โดยผู้ประกอบการบางรายที่เดินทาง เคยทางมาเปิดซองประมูลราคาเป็นประจำ เมื่อทราบว่ามีการเปิดซองประมูลราคา ก็จะโทรศัพท์มาร่วมประมูลราคากับเจ้าหน้าที่ กยท.สาขาสุไหงโก-ลก โดยที่ไม่ต้องดูคุณภาพสินค้าใดๆ


นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.