Header Ads

 


กรุงเทพมหานคร- ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง แหล่งเรียนรู้สร้างงาน สร้างอาชีพ เปิดฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนที่มีความสนใจ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง  ซอยรามคำแหง 118 ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร มีประชาชนสนใจเข้ามาสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้นกันเพิ่มขึ้น หลังจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด 2019 เริ่มดีขึ้น จึงทำให้ประชาชนเริ่มวางแผนการดำเนินชีวิต ซึ่งมีบางส่วนสนใจมาเรียนรู้ฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว บางคนก็มาเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบการสมัครงานที่ต่างประเทศ ซึ่งศูนย์ฝึกอาชีพฯ บริหารจัดการโดยสำนักงานเขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ

* สำนักงานเขตสะพานสูง  โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งกำกับดูแลศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง ได้เปิดการฝึกอาชีพระยะสั้น แบ่งเป็นการอบรมในช่วงวันจันทร์-วันศุกร์ และช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ โดยมีรายละเอียดการเปิดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นประกอบด้วยวิชา นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 60 ชั่วโมง ,วิชาเบเกอรี่ จัดดอกไม้ ศิลปะประดิษฐ์  เพ้นท์เล็บ จำนวน 80 ชั่วโมง ,วิชาอาหารคาว-หวาน จำนวน 90 ชั่วโมง ,วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย การบริหารเพื่อความงาม จำนวน 150 ชั่วโมง ,วิชาเสริมสวยวิชาตัดผมชาย 1/2 วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 1/2 วิชาสร้างแบบเสื้อผ้าวิชาเย็บจักรอุตสาหกรรม จำนวน 160 ชั่วโมง 


ซึ่งวิชาเพ้นท์เล็บจะฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพ้นท์เล็บ การวาดรูปบนเล็บ การทาสีเล็บ ขัดแต่งเล็บ ตัดหนังรอบเล็บ การอบเล็บเจล การทำสปาเล็บและการบำรุงเล็บ ,วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพจะฝึกอบรมเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ประโยชน์และโทษของการนวดฝ่าเท้า ข้อห้ามและข้อจำกัดของการนวดฝ่าเท้า การฝึกลมหายใจ การบริหารท่าดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า และฝึกปฏิบัติการนวดฝ่าเท้า คอ บ่า ไหล่ กับลูกค้าจริง,วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 จะฝึกอบรมเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น อาทิ การสร้างแบบเสื้อผ้าอย่างง่าย การใช้จักร การเย็บผ้า การสอยผ้า การด้นผ้า การใส่ซิปแบบต่างๆ การตัดเสื้อ การตัดกระโปรง และการลงมือปฏิบัติงานการเย็บผ้าจริงในระดับเบื้องต้น

วิชาการเสริมสวยจะฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการใช้กรรไกร การจัดแต่งทรง การตัดผม การซอย สไลค์ผม การสระผม การทำสีผม การดัดผม การทำลอนผม การยืดผม การม้วนผม การเปียผม และการแต่งหน้าเบื้องต้น วิชาการจัดดอกไม้จะฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง การจัดช่อดอกไม้ การจัดช่อบูเก้ งานเครื่องแขวนไทย การร้อยพวงมาลัยจากดอกไม้, ดอกไม้แห้ง, ผ้า การทำกระทง การพับธนบัตรเป็นดอกไม้ การจัดซุ้มดอกไม้ การจัดกระเช้าดอกไม้ การห่อของขวัญ การผูกโบว์ ซึ่งเป็นการสร้างและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชนที่มีความสนใจ โดยเมื่อเรียนจบหลักสูตรสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป


    


--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสาวสุปราณี แพรศิริ วิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง --- ** ข่าวโดย : นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ขับเคลื่อนโดย Blogger.