Header Ads
อำเภอบ้านสร้าง# ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ”

  

      พุธที่ 1 มิ.ย. 65   เวลา 08.00 น.

      นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ  นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ บริเวณสี่แยกวังกุ้งถึงแยกไปรษณีย์ และถนนทางหลวงหมายเลข 7626 บริเวณแยกไปรษณีย์ ถึงสามแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3471 ซึ่งถนนทั้ง 2 เส้น ดังกล่าว ตัดผ่านเขตเทศบาล ซึ่งเป็นที่ตั้งของ หน่วยงานต่างๆ ที่ประชาชนมาใช้บริการ

      นายอำเภอกล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ เป็นการระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ๒๕๖๕ นี้  โดยนายอำเภอได้มอบหมายให้ทุกหมู่บ้านของอำเภอบ้านสร้าง ซึ่งมีทั้งหมด 88 หมู่บ้าน ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาทุกหมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ครั้งต่อเดือน อีกด้วย

      อีกทั้ง เพื่อเป็นการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามนโยบายเน้นหนัก 5 ด้าน ของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และยังเป็นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างความรัก ความสามัคคี โดยการทำกิจกรรมร่วมกัน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ /////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.