Header Ads

 


จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันนี้ ( 3 มิถุนายน 2565) เวลา 07.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการฝ่ายตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวนครสวรรค์ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ อาคารโดมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ถวายผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นประธานในพิธี พร้อมผู้ร่วมพิธี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.