Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงาน โคงการรักษ์ต้นไม้ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าชาเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว


   ที่ ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ป่าชายเลน หมู่บ้านแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรักษ์ต้นไม้ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565 โดยมีนายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฎิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง, ผู้แทนศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4, ผู้แทนสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง, ผู้แทนโรงกลั่นน้ำมัน Esso ศรีราชา, ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง, ผู้นำชุมชน, คณะอาจารย์ นักเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยการอนุรักษ์ และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์น้ำและสัตว์บก นานาชนิด เป็นฉากกำบังภัยธรรมชาติ เพื่อป้องกันลมพายุ มรสุม ต่อการพังทลายของดินที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล และยังช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อม ตลอดจนของเสียไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งจะก่อความเสียหายแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศชายฝั่ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแบบแผนแม่บทและมาตรการของจังหวัดชลบุรี จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดียิ่ง สำหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้ทุกภาคส่วนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาและรักษาความเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังต่อไปโจ ลำน้ำปิง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.