Header Ads

 


อสม.โก-ลก เร่งค้นหาเป้าหมายตกค้างระดมฉีดวัคซีนโควิด19 แม้ผู้ว่านราฯประกาศผ่อนคลายพื้นที่จากผู้ติดเชื้อเป็น 0 เกือบ1เดือนแล้วก็ตาม


 รายงานข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณี นายสนั่น พงศ์อักษร ผวจ.นราธิวาส ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.นราธิวาส ได้ออกหนังสือคำสั่งประกาศผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไววัสโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 65 เนื่องจากพบว่าพื้นทั้ง 13 อำเภอ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นระยะเวลาเกือบ 1 เดือน ที่ทางสาธารณะสุข จ.นราธิวาส สามารถควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด จนปัจจุบันเกือบคลี่คลายสู่สภาวะปกติ

 โดยนายมะยุรี เจ๊ะโซ๊ะ สาธารณะสุข อ.สุไหงโก-ลก ไม่นิ่งแน่นอนใจ ยังคงระดมเจ้าหน้าที่ อสม.ในเขตพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ติดตามค้นหาเป้าหมายอายุ 5 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็ม 1 หรือกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มาตามนัดในการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ถึงบ้านพัก พร้อมเร่งรัดให้เดินทางไปฉีดวัคซีน ณ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 ถ.เทศปฐม เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่เป้าหมายทุกกลุ่มในทุกวันพุธ เนื่องจากพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวสำคัญของ จ.นราธิวาส ที่กำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หลังจากด่านพรมแดนระหว่างประเทศทั้ง 3 ด่าน ที่ติดต่อกับพื้นที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ได้กำหนดเปิดประเทศไปมาหาสู่ระหว่างกันตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 65 เป็นต้นมา

 จากการเดินทางไปตรวจสอบที่ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 พบว่า นางซูซานา พงศ์เลข หน.ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันให้บริการกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี และ 2. กลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป ทำการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และ วัคซีนแอสตร้าเซเนากา ซึ่งมีทั้งเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองนำมาฉีด และกลุ่มครูโรงเรียนต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่ทางศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 เตรียมไว้ฉีดสำหรับวันนี้ จำนวน 188 โดส

 สำหรับจำนวนประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ได้ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 สะสมทั้งจังหวัด โดยแยกเป็นรายเข็มดังนี้ เข็มที่ 1. จำนวน 443,450 โดส ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 55.13 เข็มที่ 2. จำนวน 355,606 โดส ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 44.21 เข็มที่ 3. จำนวน 53,059 โดส ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 6.60 และเข็มที่ 4. จำนวน 5,342 โดส ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 0.66 ซึ่งทางสาธารณะสุข จ.นราธิวาส มีมาตรการให้ อสม.ทั้ง 13 อำเภอ ระดมค้นหาเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด และให้หมดไปจากพื้นที่ในที่สุด


 นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.