Header Ads

 


นนทบุรี นอภ.บางบัวทอง แถลงข่าวจัดงานกาชาด ครบรอบ 120 ปี
         วันที่ 9 มิ.ย.65 ที่บริเวณหน้าวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางบัวทอง แถลงข่าวจัดงาน มหกรรมของดีและงานกาชาดอำเภอบางบัวทอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี อำเภอบางบัวทอง โดยมีนางกาญจนา โสชิโว รองนายกกิ่งกาชาด นายพิทักษ์ อยู่สุข ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางบัวทอง นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมงาน

       นายชุ้น ณัฐเดช กล่าวว่า อำเภอบางบัวทอง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มี.ค.2445 ปัจจุบันครบ 120 ปี ทางอำเภอบางบัวทองจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่และสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้จำหน่ายและผู้บริโภคสินค้า ได้มาพบเจอกันโดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของดีของอำเภอบางบัวทองเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชน บุคคลทั่วไปตลอดจนผู้มาเที่ยวงานเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ให้ประชาชนสามารถมาซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

  โดยทางอำเภอบางบัวทองและกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทองได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการรับบริจาคโลหิต โดยปีที่ผ่านมาผู้บริจาคโลหิต จำนวน 144,000 ซีซี บริจาคดวงตา 55 ราย บริจาคอวัยวะ 20 ราย นอกจากนี้ทางอำเภอบางบัวทองยังได้มอบถุงยังชีพช่วยผู้ยากไร้ไปแล้ว 58 ครอบครัว จึงอยากฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 10-19 มิ.ย.65 บริเวณหน้าวัดเล่งเน่ยยี่ 2 


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โต

จ.นนทบุรี  T.0654789598
ขับเคลื่อนโดย Blogger.