Header Ads
นายอำเภออุ้มผาง เร่งแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียนบนดอยพื้นที่สูง ในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ไม่มีเลขประจำตัว13 หลัก
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 

นายธัญปวัฒน์ ภุริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ตามกฎหมายไทย เนื่องจากว่าขณะเกิด บิดา - มารดาไม่ได้แจ้ง การเกิดต่อนายทะเบียน ทำให้ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ในทะเบียนราษฎร์ และได้ดำเนินการแก้ไขกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก จัดทำบัตรประจำตัว (กลุ่ม ๐) ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านเลตองคุ จำนวน 52 ราย ซึ่งในพื้นที่ของอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน อยู่ 4 แห่ง มีเด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้กำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก จำนวน 358 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมหลักฐานข้อมูลของบิดา - มารดา เพื่อมาวิเคราะห์ว่าสามารถกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก ตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรให้แต่ละรายได้หรือไม่ 


ทั้งนี้การดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนไร้สัญชาติของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นไปตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2564


ภาพ/ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดชขับเคลื่อนโดย Blogger.