Header Ads
จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลและถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุน ในโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดไทรเหนือ

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ วัดไทรเหนือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประธานพิธีถวายภัตตาหารเพลและถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุน ในโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา รวมทั้ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พระภิกษุ สามเณร ในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี โดยมีทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานส่วนราชการและเอกชน ร่วมพิธี ฯ  โดยประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ถวายพรพระ  อาราธนาธรรม ฟังธรรมจากพระสงฆ์ ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งพุทธศาสนิกชน ถวายปัจจัยและประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณร พระสงฆ์และสามเณรฉันภัตตาหารและอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดไทรเหนือวิทยา สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 122 รูป มีพระภิกษุ-สามเณร จำนวน 15 รูป จัดการศึกษาในลักษณะผสมผสาน ระหว่างวิชาการทางพระพุทธศาสนา และวิชาสามัญ ได้แก่ แผนกสามัญ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และแผนกธรรม – บาลี นักธรรมตรี – เอก  บาลีชั้นประโยค 1-2 ถึง ป.ธ. 9!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952
ขับเคลื่อนโดย Blogger.