Header Ads
จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จิตอาสา 904  จิตอาสาภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี ฯ ณ วัดหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ เพื่อรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดหูกวาง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายด้าน  เช่น ด้านการปกครอง โปรดให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรี ทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขาย ที่เป็นสาธารณูปโภคและการเงิน ระบบเทศบาล ด้านการศาสนา  การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม พระองค์โปรดให้สร้างหอสมุด ทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มีการปรับปรุงการศึกษา จนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรี  ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา โปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ ชื่อว่า "พระไตรปิฎกสยามรัฐ" เป็นต้น!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.