Header Ads
จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอุตสาหกรรมอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานพิธีเปิดโครงการอุตสาหกรรมอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ประกอบด้วยเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 100 คน ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ สภากาชาดไทยจากปัญหาโลหิตขาดแคลน ซึ่งเกิดจากผู้ต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ จึงมีแนวความคิดที่จะรณรงค์ให้เครือข่ายภาคอุตสาหกรรมร่วมกระทำความดี ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ก่อให้เกิดจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม และจัดหาโลหิตบริจาคจาก ผู้ที่มีสุขภาพดี เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตสืบเนื่องจาก โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย!!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.