Header Ads
ส.ส.นราพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคปชป.จับมือชลประทานพิจิตรลงพื้นที่เร่งงานสร้างคลองส่งน้ำช่วยชาวนา 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565  นายนราพัฒน์ แก้วทอง  ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคเหนือ พร้อมด้วย นายเอกฉัตร  เอี่ยมตาล ผอ.โครงการชลประทานพิจิตร   นายอดิศักดิ์  แก้วทอง  ผอ.โครงการ ส่ง น้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยม ซึ่งเป็นงานการก่อสร้างงานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ซึ่งเป็นคลองซอย  C 46 ที่รับน้ำจากคลองสายใหญ่ C 40 โดยโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่นาข้าวจำนวน 2,000 ไร่ 95 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน 2 ตำบล คือ บ้านไร่ ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร  , บ้านวังจิกฝั่งตะวันออก-บ้านดานน้อย ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง สำหรับการก่อสร้างคลองส่งน้ำในครั้งนี้ใช้แรงานชาวบ้านตามโครงการจ้างงานของรัฐบาลจำนวน 60 คน จ่ายค่าแรงวันละ 377.85 บาท  จ้างงานมาแล้วกว่า 4 เดือน โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 65 เพื่อให้ทันกับฤดูฝนซึ่งจะเป็นช่วงการเพาะปลูกทำนาปีของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว

 

นอกจากนี้ นายนราพัฒน์ แก้วทอง  สส.แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคเหนือ ยังได้ลงพื้นที่ไปดูงานก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อรับน้ำจากคลอง C 40 เข้าแก้มลิงบึงละหุ่ง ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร ซึ่งมีพื้นที่ 25 ไร่ กักเก็บน้ำได้ประมาณ 50,000 ลบ.ม.ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1.93 ล้านบาทเศษ และคาดว่างานจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 65  จากการตรวจงานในครั้งนี้   ส.ส.นราพัฒน์ ได้ฝากเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตรงตามสัญญาและขอให้งานมีคุณภาพเพื่อที่เกษตรกรจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวสมดังเจตนารมณ์ของกระทรวงเกษตรที่ผลักดันงบประมาณมาให้ดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรดังกล่าวอีกด้วยสิทธิพจน์  พิจิตร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.